Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
 • 16.01.2018 -  Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2016 година, истата може да ја достават само во хартија, заедно со ревизорски извештај.
 • 27.10.2014  -  Тарифа за надоместокот за користење на услугите од регистарот за годишни сметки   повеќе...
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
 • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

 • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
 • Провери големина на субјект повеќе
 • Национална класификација на дејностите НКД
 • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
 • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Проверка на структура на XML датотека

За проверка на исправноста на структурата на одредена XML датотека потребно е:

 • да го изберете видот на работа (обрасци - билансни шеми) што соодветствува со XML датотеката која сакате да ја проверите,
 • да ја прикачите XML датотеката и
 • да притиснете на „Провери“.

По извршената проверка ќе ви биде прикажана порака која во случај на неисправна структура ќе содржи и технички детали.

Напомена: Во оваа функционалност не е вклучена проверката на финансиските податоци дефинирани во правилата на страните „логички и математички контроли“.

Одберете вид на работа:


Прикачете XML датотека:


РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169