Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 16.01.2018 -  Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2016 година, истата може да ја достават само во хартија, заедно со ревизорски извештај.
  • 27.10.2014  -  Тарифа за надоместокот за користење на услугите од регистарот за годишни сметки   повеќе...
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Поднесување на годишна сметка :
1. Обезбедете сертификат

За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку godishnismetki@crm.org.mk или на телефонските линии секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.   

РРК Тетово 078 490079 и 078 490092

РРК Охрид 078 490158 и 078 490027

РРК Битола 078 490192, 078 490173

РРК Прилеп  078 490216

РРК Велес  078 490116

РРК Штип 078 490244 и 078 490239

РРК Струмица 078 490281

РРК Куманово 078 490137 и 078 490134

РРК Кочани 078 490190

РРК Скопје +389 2 3288295 

 

Поврзување на правниот субјект и поднесување на годишна сметка

Упатство за поврзување на сметководител со правен субјект преземи

Упатство кога управителот е подносител на годишна сметка преземи

Упатство за поднесување годишна сметка преземи

Напомена: Плаќање на надоместокот се врши исклучиво електронски за што е потребно да поседувате платежна картичка наменета за интернет трговија, поддржана од Casys интернационален картичен систем. За повеќе информации обратете се кај банката издавач на платежната картичка и Casys интернационален картичен систем.

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169