Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
 • 16.01.2018 -  Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2016 година, истата може да ја достават само во хартија, заедно со ревизорски извештај.
 • 27.10.2014  -  Тарифа за надоместокот за користење на услугите од регистарот за годишни сметки   повеќе...
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
 • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

 • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
 • Провери големина на субјект повеќе
 • Национална класификација на дејностите НКД
 • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
 • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Поднесување на годишна сметка :
1. Обезбедете сертификат

За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку godishnismetki@crm.org.mk или на телефонските линии секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.   

РРК Тетово 078 490079 и 078 490092

РРК Охрид 078 490158 и 078 490027

РРК Битола 078 490192, 078 490173

РРК Прилеп  078 490216

РРК Велес  078 490116

РРК Штип 078 490244 и 078 490239

РРК Струмица 078 490281

РРК Куманово 078 490137 и 078 490134

РРК Кочани 078 490190

РРК Скопје +389 2 3288295 

 

Креирање на кориснички налог и барање за пристап

За креирање на кориснички налог потребно е:

 • да имате електронско сандаче (e-mail адреса)
 • да поседувате квалификуван дигитален сертификат
 • да направите соодветна конфигурација на Вашиот интернет прелистувач (browser). За таа цел погледнете го техничкото упатство

По креирањето на корисничкиот налог, најавете се на системот со Вашето корисничко име и лозинка и побарајте пристап.

Повеќе информации за барање и добивање на пристап во системот може да најдете во Упатство за добивање пристап.

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169